HJEM
/
VÅRE TJENESTER
/
SKADEAVVERGING
/
OPPFØLGING

Oppfølging etter kurs hos oss.

Etter et kurs hos oss kan det være behov for bistand i implementering av skadeavverging på arbeidsplassen eller så har man kanskje spørsmål i forhold til utførelse av teknikker. Vi ønsker å følge opp våre kunder og gjør dette gratis ved kapasitet, mot dekning av reise og eventuelt opphold.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å følge opp hver enkelt deltager personlig, men alle kan ta kontakt med oss, så vil vi bistå så langt vi kan. Vi kan gi skriftlige svar og anbefalinger på spørsmål, gi tilbakemeldinger på videoopptak av skadeavvergingstreninger, delta på digitale møter eller dersom det er kapasitet, møte opp fysisk på treninger eller samarbeidsmøter. Alle som ønsker at vi skal delta fysisk på oppfølgingen kan måtte betale reiseutgifter etter avtale, dersom det er utenfor Oslo. Ved mange forespørsler vil sertifiserte trenere og ressurspersoner prioriteres.

Man kan selvfølgelig avtale og kjøpe veiledning og oppfølging i det omfang man ønsker.

Observasjon

Observasjon av fysisk miljø og forslag til mulige tilpasninger

Tilbakemelding

Deltagelse på arbeidstedets trening for å komme med tilbakemelding til trenere og ressurspersoner om utførelse og organisering. Dette kan være observasjon eller aktiv deltagelse fra vår side etter deres ønsker.

Gjennomgang

Gjennomgang av spesifikke problemer i miljøet med forslag til videre arbeid med problemstillingen.

Miljø

Et uspesifisert besøk hvor vi ser oss litt rundt og ser etter mulige forbedringer, det som gjøres riktig og hva det bør gjøres mer av.

Kontakt oss
Våre org. nummer
HAVA Omsorg 924 351 128
HAVA Kompetanse 928 458 733
HAVA Velferd 931 698 699