HJEM
/
VÅRE TJENESTER
/
AMBULERENDE TJENESTER
Ambulerende Tjenester | HAVA KOMPETANSE

Veiledning og oppfølgning i skole, familie og avlastning i hjemmet

Vi har lang erfaring med å arbeide hjemme hos familier med en rekke problemstillinger, som for eksempel ufrivillig skolefravær eller ulike samspillsutfordringer.

Hvordan vi jobber

Relasjonsbygging og tilrettelegging for løsninger tilpasset den enkelte.

Målgruppe

Barn/ungdom i familie, høyt skolefravær, unge voksne som bor alene, tilpasset avlastning, skole/arbeid.

Fremgangsmåte

Vi tilbyr tett oppfølgning, er opptatt av samarbeid og finner praktiske løsninger sammen.

Tilgjengelighet

Vår erfaring er at i saker med store utfordringer, er tilgjengelighet for både brukere og oppdragsgivere helt sentralt.

Kontakt oss
Ambulerende Tjenester | HAVA KOMPETANSE

Våre tjenester

Vi tilbyr tjenester som veiledning og oppfølgning i skole, familie og avlastning i hjemmet

Veiledning i hjemmet og skole
Psykisk helse / Autismespekteret
Avlastning
Se alle tjenester
Du har kanskje spørsmål om

Ambulerende tjenester

Nyttig informasjon om ambulerende tjenester
som vi tilbyr.

Ungdom med atferdsutfordringer
Typiske problemstillinger vi blir kontaktet for
Tjenester direkte i miljøet
Skreddersydd tilnærming i hvert enkelt sak
Samarbeid med andre instanser
Bilde av Are Molund, kursholder og veileder i HAVA

Kontakt oss

Are Molund

Barnevernspedagog med spesialkompetanse innenfor familie- og foreldreveiledning samt skolevegringsproblematikk. Are har lang erfaring med å jobbe for økt inkludering av ungdom innenfor autismespekteret og kravsensitivitet. Are har jobbet med ungdom med og uten diagnoser innenfor barnevern, avlastning i hjemmet samt samkjøring av tjenesteapparatet for personer med omsorgsbehov. Are også sertifisert COS-P (Circle of security) kursholder og er kurset innen TBO (TraumeBevisst Omsorg) og ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

kompetanse@havainstituttet.no

+47 957 38 539

Våre org. nummer
HAVA Omsorg 924 351 128
HAVA Kompetanse 928 458 733
HAVA Velferd 931 698 699