Fra konflikt
til mestring

Ambulerende tjenester, miljøarbeid i skoler, omsorgsboliger og skadeavverging.

Vi jobber med
Helse, omsorg og utdanning

Våre tjenester

Vårt ønske er å bidra til kvalitetsheving innen tilrettelagte tjenester - til det beste for brukere, ansatte, pårørende og samfunnet ellers.

Hvorfor velge oss

Tilpassede og helhetlige kvalitetstjenester til personer med varierte bistandsbehov

Mange av våre oppdrag krever ofte større fleksibilitet og skreddersydde løsninger, for å kunne skape et miljø som fremmer personlig utvikling, bedre levekår, inkludering, og utfoldelse.

Bred faglig bakgrunn

Personene bak HAVA Omsorg har erfaring fra mange deler av omsorgs- og undervisningssektoren – skole, barnevern, habilitering og tjenesteyting til personer med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og med forskjellige psykiatriske diagnoser.

Kompetanse

Vår spesialisering er endring av arenaer preget av konflikt, til miljøer med positiv samhandling. Dette oppnår vi ved hands on veiledning, god kartlegging og med høyt fokus på relasjoner og samarbeid.
Vi kurser også grupper av ansatte i en rekke områder innenfor målrettet miljøarbeid og skadeavverging.

Mer om Hava