Fra konflikt
til mestring

Ambulerende tjenester, miljøarbeid i skoler, omsorgsboliger og skadeavverging.

Helse, omsorg og utdanning

Våre tjenester

Vårt ønske er å bidra til kvalitetsheving innen tilrettelagte tjenester - til det beste for brukere, ansatte, pårørende og samfunnet ellers.

Hvorfor velge oss

Tilpassede og helhetlige kvalitetstjenester til personer med varierte bistandsbehov

Mange av våre oppdrag krever ofte større fleksibilitet og skreddersydde løsninger, for å kunne skape et miljø som fremmer personlig utvikling, bedre levekår, inkludering, og utfoldelse.

Bred faglig bakgrunn

Personene bak HAVA Omsorg har erfaring fra mange deler av omsorgs- og undervisningssektoren – skole, barnevern, habilitering og tjenesteyting til personer med eller uten utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og med forskjellige psykiatriske diagnoser.

Kompetanse

Vår spesialisering er endring av arenaer preget av konflikt, til miljøer med positiv samhandling. Dette oppnår vi ved hands on veiledning, god kartlegging og med høyt fokus på relasjoner og samarbeid. Vi kurser også grupper av ansatte i en rekke områder innenfor målrettet miljøarbeid og skadeavverging.

Mer om Hava
Nyheter
Siste nytt fra HAVA

Her finner du siste nytt innen våre kurs, tjenester og andre nyheter.

Kurs
Åpent dagskurs | KHOL Kap.9

Vi tilbyR KHOL Kap. 9 dagskurs. Dette kurset gjennomgår de viktigste paragrafene i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kap.9

Les mer
Monica Vandbakk

Kursholder og veileder

Våre org. nummer
HAVA Omsorg 924 351 128
HAVA Kompetanse 928 458 733
HAVA Velferd 931 698 699