HAVA Omsorg

Tilpassede og helhetlige tjenester til personer med varierte bistandsbehov

HAVA Omsorg

Hvor gode kan omsorgstjenester faktisk bli? Hvor gode arbeidsplasser kan skapes innen krevende tjenesteyting? Hva kan leverandører av kompliserte og komplekse omsorgstjenester bidra med til storsamfunnet?

Personene bak HAVA Omsorg har erfaring fra mange deler av omsorgs- og undervisningssektoren – skole, barnevern, habilitering og tjenesteyting til personer med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og med forskjellige psykiatriske diagnoser.

Vårt ønske er å bidra til reell kvalitetsheving innen tilrettelagte tjenester – til beste for brukere, ansatte, pårørende og samfunnet ellers.

Våre tjenester

Ambulerende tjenester

Vi påtar jobber på de fleste arenaer, med forskjellige tidshorisonter og med varierende tidsbruk.

Miljøarbeid i skole

Veiledning utfører vi ved å være hands on i skolemiljøet med den eleven det gjelder, med formål om å finne tilpasset og hensiktsmessig miljøarbeid som skolen viderefører.

Omsorgsboliger

Vi påtar oss oppdrag der vi står for alle vesentlige sider av omsorgstilbudet rundt en person.

Kontakt oss

Noe du lurer på? Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt så fort vi har mulighet.

Takk for din henvendelse.
Oops! Something went wrong while submitting the form.