HJEM
/
VÅRE TJENESTER
/
OMSORGSBOLIGER
Omsorgsboliger | HAVA Omsorg

Skreddersydde tilbud til personer med omfattende bistandsbehov

Riktige personer, på rett plass, med en systematisk og individualisert tilnærming.

Omsorgstjenester

Vi bygger tilbudet opp rundt personer, ikke diagnoser

Målgruppe

Kommuner, bydeler, pårørende og tjenestemottaker.

Faglig kompetanse

Miljøterapeuter og veiledere med bred erfaring fra helse- og omsorgssektor.

Tilpassede tjenester

Tjenestene er tilpasset individets interesser og behov.

Kontakt oss
Omsorgsbolig | HAVA OMSORG

Våre tjenester

Riktige personer, på rett plass, med en systematisk og individualisert tilnærming.

Heldøgnsbolig
Dagsenter
Arbeids & fritidstilbud
Kontakt oss
Andre tjenester
Du har kanskje spørsmål om

Omsorgsboliger

Nyttig informasjon om omsorgsboliger.

Hva gjør dere for å kunne levere gode tjenester?
Hva gjør HAVA Omsorgs tjenester gode?
Så hva er denne kompetansen som vises til?
Hvem yter HAVA Omsorg tjenester til?
Våre org. nummer
HAVA Omsorg 924 351 128
HAVA Kompetanse 928 458 733
HAVA Velferd 931 698 699