Hva er Hava Omsorg

Om HAVA Omsorg

Alt som ikke kan telles og måles

Vi påtar oss oppdrag der vi står for alle vesentlige sider av omsorgstilbudet rundt en person.

Tilbudet bygges opp rundt brukeren, det er ikke brukeren som skal passe inn i tilbudet. Teamet håndplukkes, og det faglige opplegget sys med skreddersøm. Vi legger også vekt på at selve boligens utforming og beliggenhet skal passe med brukerens preferanser og interesser, der boliganskaffelse er en del av oppdraget.

Vi legger vekt på godt samarbeid med oppdragsgiver, verge, spesialisthelsetjeneste og pårørende i utføring av alle oppdrag.

Atferdsanalyse og metodisk tilnærming

Atferdsanalyse er vitenskapen om forholdet mellom endringer i atferd og endringer i omgivelsene. Der telling og måling av handlinger og handlingsmønster er nødvendig, er atferdsanalysen vårt foretrukne verktøy, og atferdsanalytiske begreper er en viktig del av fagspråket vårt. Metodisk tilnærming vil si at vi etterstreber vitenskapelige standarder når det arbeides i retning av definerte mål, eller når vi skal løse krevende problemer. Enten det er snakk om klinisk arbeid eller organisasjonsutvikling skal alt slikt arbeid følge en sekvens av kartlegging, målformulering, tiltaksvalg, datainnhenting og evaluering.

Sikkerhet og trygghet

I mange sammenhenger hvor vi involveres, er alvorlig utfordrende atferd en del av bildet. Solid kompetanse innen faglig forsvarlig skadeavverging er ofte en forutsetning for å oppfylle både arbeidsmiljøloven, og relevant lovverk fortjenestene som ytes. Denne kompetansen er også nødvendig for å kunne ivareta alle parter i eventuelle nødsituasjoner på best mulig vis.

Kontakt oss

Noe du lurer på? Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt så fort vi har mulighet.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg snart.
Oops! Something went wrong while submitting the form.