HAVA OMSORG & KOmpetanse

Hvem er vi?

Vi er et team med lang praktisk erfaring og utdannede barnevernspedagoger, spesialpedagog, flere vernepleiere, en med doktorgrad i atferdsanalyse, en med master i læringspsykologi. Vi består av en hel rekke andre fagretninger i tillegg, som vi benytter oss av i det praktiske miljøarbeidet. Like viktig er våre ufaglærte med lidenskap og gode evner for å hjelpe andre mennesker.

Hvordan vi jobber

Vi jobber tverrfaglig i avdelingene våre, for å gi mennesker best mulig tjenester ut ifra behov og potensial.

Målgrupper

Vi kan bistå skoler, familier, organisasjoner, kommunale & statlige instanser med problemstillinger som kanskje utfordrer på en måte man ikke er vant med.

Faglig kompetanse

Vi har variert og høy faglig kompetanse i våre team. Vi er stadig i videreutvikling og søker ny kompetanse gjennom kurs og videreutdanninger.

Erfaring

Lang erfaring innenfor omsorg- og helsetjenester, skole, familieveiledning samt skadeavverging. Alle våre medarbeidere har lang praktisk erfaring og jobber nå i miljøet med barn, ungdom og unge voksne.

Group of business workers standing with hands together doing symbol at the officeby krakenimages
Kontakt oss
Hvem vi er

Team HAVA

Kursholdere, veiledere og miljøarbeidere

Ambulerende tjenester

Bilde av Ole-Andre Hatlem, kursholder og veileder i HAVA
Ole-André Hatlem
Kursholder og veileder

Vernepleier, spesialpedagog med spesialkompetanse innenfor autisme og utfordrende atferd, fra 20 års arbeid som blant annet lærer i Osloskolen. Ole har lang erfaring fra forebygging og håndtering av vold og trusler, samt arbeid med forebygging og miljøarbeid som reduserer eller fjerner voldelig og destruktiv atferd. I skolemiljøet veileder han personal i målrettet miljøarbeid hands on og han kurser personal individuelt eller i grupper med mål om varig kompetanseoverføring. I tillegg til sin formelle kompetanse er Ole også kurset og sertifisert kursholder innen ulike områder som COS-P (Circle Of Security), ART-trener (Aggression Replacement Training) og HAVA-senior skadeavvergingsinstruktør. Han er også kurset innen TBO (Traume Bevisst Omsorg)

Bilde av Grethe Kraugerud, miljøarbeider på vårt ambulerende team
Grethe Kraugerud
Miljøarbeider ambulerende team

Grethe Kraugerud er utdannet personlig trener og jobber som miljøarbeider i det ambulerende teamet. Grethe har flere års erfaring med å jobbe med barn og ungdom, med eller uten diagnoser, som strever med ufrivillig skolefravær. Grethe er også HAVA-skadeavvergingstrener og kurset i TBO (TraumeBevisst Omsorg)

Grunnlegger, senior- og juniorinstruktører

Skadeavverging

Christer joensen holtan
Instruktør

Christer er utdannet vernepleier og benyttes som instruktør innenfor skadeavverging ved HAVA Kompetanse

Christoffer Dahl
Instruktør

Christoffer er utdannet helsefagarbeider og benyttes som instruktør innenfor skadeavverging ved HAVA Kompetanse.

Bjørn Sandstrøm
Instruktør

Bjørn er teamleder i HAVA Omsorg med lang erfaring som miljøarbeider. Bjørn benyttes som instruktør innenfor skadeavverging ved HAVA Kompetanse.

LINE KONRADSEN
Seniorinstruktør

Line Konradsen er utdannet vernepleier. Hun har lang erfaring som trener innen skadeavverging, og benyttes ofte som seniorinstruktør og veileder hos HAVA Kompetanse.

Bilde av Ole-Andre Hatlem, kursholder og veileder i HAVA
OLE-ANDRÉ HATLEM
Seniorinstruktør

Vernepleier, spesialpedagog og ART-trener med spesialkompetanse innenfor autisme og utfordrende atferd. Ole har lang erfaring fra tilrettelagte tjenester for barn og ungdom i skole, og har vært HAVA-trener i Oslo-skolen i 10 år før han ble instruktør hos oss. Han veileder nå blant annet i skolemiljøet innenfor miljøarbeid, forebygging og skadeavverging. Ole benyttes også som kursholder og veileder som seniorinstruktør i skadeavverging hos HAVA Kompetanse.

KARL KRISTIAN INDREEIDE
Daglig leder og systemutvikler

Daglig leder, grunnlegger og systemutvikler av skadeavvergingssystemet i HAVA, og har arbeidet med å gjøre organisasjoner bedre i stand til å forebygge og håndtere vold og alvorlig utfordrende atferd siden 2002.

Ledelsegruppen i Hava Omsorg & Kompetanse

Admin & Ledelse

Monica Vandbakk
Kursholder og veileder

Monica Vandbakk har doktorgrad i atferdsanalyse. Hovedinteresse er å benytte, og veilede i, en vitenskapelig tilnærming med atferdsanalytiske prinsipper for å øke sosialt meningsfull atferd hos personer som ønsker/trenger det. Dette innebærer også funksjonell kartlegging og systematisk behandling av problematferd med vekt på etablering/øking av andre meningsfulle aktiviteter gjennom systemer som for eksempel atferdsavtaler eller andre positive tiltak.

Line Konradsen
Seniorleder for HAVA Omsorg

Line Konradsen er utdannet vernepleier. Hun har lang erfaring som trener innen skadeavverging, og benyttes ofte som instruktør og veileder hos HAVA Kompetanse.

Karl Kristian Indreeide
Daglig leder og systemutvikler

Daglig leder, grunnlegger og systemutvikler av skadeavvergingssystemet i HAVA, og har arbeidet med å gjøre organisasjoner bedre i stand til å forebygge og håndtere vold og alvorlig utfordrende atferd siden 2002.

Våre org. nummer
HAVA Omsorg 924 351 128
HAVA Kompetanse 928 458 733
HAVA Velferd 931 698 699