Her vil du se våre ledige stillinger

Ledige stillinger

Er du vår neste kollega?

Miljøterapeut & Assistenter Bodø

HAVA Omsorg søker ny miljøterapeuter og assistenter til vår bolig i Bodø

Bodø
Søk nå

Arbeidsgiver: HAVA Omsorg AS
Stillingstittel: Miljøterapeut
Frist: 31.03.2023
Ansettelsesform: Fast

I omsorgsboligen følges brukerene opp av team på 8-12 personer. I boligen i Bodø jober vi i medlever turnus, dette innebærer at vi bor i boligen mens vi er på vakt. En vaktperiode kan variere mellom 1 døgn til 4 døgn.

Arbeidsoppgaver består av tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter sammen med tjenesmottaker. Aktivitetene variere fra hushold, inneaktiviteter og uteaktiviteter etter sesong.

Egenskaper:
-       Engasjert
-       Ro i stressede situasjoner
-       Forutsigbar
-       Selvstendig
-       Initiativtaker
-       Tålmodig
-       Oppmerksom
-       Kreativ


HAVA Omsorg: Tjenestemottakerne våre har omfattende bistandsbehov. De fleste har diagnose innen autismespekteret og/ eller utviklingshemming, og mange har vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap.9. Bemanningsfaktoren er 2:1.

Våre kjernekompetanser er målrettet miljøarbeid, anvendt atferdsanalyse, samspill og relasjoner, forebygging og skadeavverging ved alvorlig utfordrende atferd.

Tjenestemottakerne følges opp av team på 8-12 personer. De fleste tjenesteytere er tilknyttet kun ett team og arbeider i medleverturnus. Turnusen skreddersys ut fra brukerens behov og vi forsøker å tilpasse den enkelte tjenesteyters ønsker.

Vi legger vekt på tett samarbeid med pårørende og verge, habiliteringstjeneste og oppdragsgiver/ kommune.

HAVA Omsorg stiller høye krav til sine medarbeidere. Til gjengjeld ønsker vi å legge til rette for høy trivsel og kontinuerlig faglig utvikling. Personlig egnethet, kapasitet og motivasjon blir vektlagt.


Vi søker personer som
-       kan håndtere et bredt spekter av oppgaver
-       er innstilt på å følge krevende og detaljerte faglige opplegg
-       er motivert til å motta omfattende opplæring, trening og veiledning
-       tar ansvar, også for hevde egne synspunkt og meninger
-       trives med praktisk arbeid og fysisk aktivitet
-       er interessert i å investere i relasjonen med bruker, pårørende og kollegaer
-       har erfaring med kapittel 9

Vi kan tilby
-       Mulighet for arbeid hver 4. helg
-       Fleksibel medleverturnus (dvs ikke vanlig 3/7/4/7)
-       Dyktige medarbeidere
-       Godt faglig miljø og gode muligheter for faglig utvikling
-       Spennende og varierte oppgaver
-       Samarbeid med spesialisthelsetjeneste og andre aktuelle aktører
-       Mulighet for deltakelse på NAFO-seminar
-       Trenerkurs i skadeavvergingTiltredelse: 1. juni 2023

Lønn etter avtale.

Sommerjobb 2023

Med medleverturnus kan du kombinere ferie og sommerjobb!

Østlandet
Søk nå

HAVA Omsorg søker studenter som trives med å jobbe med mennesker og som ønsker å gjøre en forskjell. Våre tjenestesteder er blant annet lokalisert i Vestby, Nordre Follo, Oslo, Lillestrøm, Hadeland og Bodø der vi bor sammen med tjenestemottakere typisk på småbruk eller sentralt i byen. 

Vi kan tilby en fleksibel sommerjobb i en turnusordning der du kan kombinere både sommerferie og arbeid. Ordningen erlagt opp til døgnturnus med gode friperioder og mulighet for jobb utenfor ferier.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med seniorleder Line Konradsen på e-post line@havainstituttet.no eller på tlf. 994 29 436