Her vil du se våre ledige stillinger

Ledige stillinger

Er du vår neste kollega?

Bodø - Miljøterapeut i medleverturnus

Miljøterapeut
Bodø
Se annonse på Finn.no

Er du ute etter en faglig spennende stilling, med fleksibel turnus og en arbeidsplass du kan være med på å utvikle videre? HAVA Omsorg søker ny miljøterapeut til vår omsorgsbolig i Bodø.

HAVA Omsorg gir tjenester til brukere som har omfattende bistandsbehov, og flere av våre tjenestemottakere har diagnoser innen autismespekteret og flere har vedtak etter Helse- og omsorgstjensteloven kap.9.

Vi har fokus på målrettet miljøarbeid, anvendt atferdsanalyse, relasjonsbygging og forebygging og skadeavverging ved alvorlig utfordrende atferd.

Vi er et team på 8-12 personer. I boligen i Bodø jobber vi i medlever-turnus, dette innebærer at vi bor i boligen mens vi er på vakt. En vaktperiode kan variere mellom 1 døgn til 4 døgn. Vi har en fleksibel turnus og etterstreber å tilrettelegge denne ut fra hver enkelte medarbeider sine ønsker. I vår bolig i Bodø har vi 2:1 bemanning.

Vi stiller høye krav til våre medarbeidere. Til gjengjeld ønsker vi å legge til rette for høy trivsel og kontinuerlig faglig utvikling. Vi vektlegger personlig egnethet når vi ansetter nye medarbeidere, og ser spesielt etter personer med tålmodighet, som er komfortable med å by på seg selv og som evner å se løsninger i krevende situasjoner.

Tilkallingsvikarer søkes

Miljøarbeider - Vikariat
Østlandet
Se annonse på Finn.no

Hava Omsorg søker tilkallingsvikarer med kapasitet og ønske om å jobbe i et faglig sterkt miljø med bruker i fokus.

Vi gir tjenester til brukere som har omfattende bistandsbehov, og flere av våre tjenestemottakere har diagnoser innen autismespekteret og/eller utviklingshemming. Noen av tiltakene har også vedtak etter Helse- og omsorgstjensteloven kap.9.

I våre tjenester har vi fokus på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse, med aktiv veiledning i miljøet og kursing. Vi vektlegger personlig egnethet og ser etter personer som er fleksible, utadvendte og trives med å jobbe med ulike mennesker.

Avdelingene våre ligger blant annet i Nordre Follo, Oslo, Lillestrøm og Hadeland. Arbeidstiden vil variere ut ifra hvilken avdeling man er på, men det er mulighet for både medleverturnus og jobbing på dag/kveld.

Førerkort er nødvendig for å tiltre i stillingen.

Våre org. nummer
HAVA Omsorg 924 351 128
HAVA Kompetanse 928 458 733
HAVA Velferd 931 698 699