Her vil du se våre ledige stillinger

Ledige stillinger

Er du vår neste kollega?

Miljøterapeut til dagtilbud

Miljøterapeut
HAVA Omsorg
Se annonse på Finn.no


Vi er nå på utkikk etter en kreativ og stødig miljøterapeut som vil være med og videreutvikle dagtilbudet til en ung mann med omfattende bistandsbehov. Dette er en spennende stilling for deg som ønsker å jobbe både strukturert og kreativt.

Du vil bli en del av et team med 13 flotte folk som jobber rundt mannen, men du vil jobbe ekstra tett med én av dem på hans dagtilbud utenfor Oslo. Målet med dagtilbudet er å gi mannen meningsfylte dager med læring og trivsel. Vi jobber med målrettet miljøarbeid basert på anvendt atferdsanalyse.

Vi søker etter deg som er tålmodig og trygg, tør å by på deg selv og er nysgjerrig.

Kvalifikasjoner: 
- Vernepleier eller annen relevant utdanning kreves
- God kjennskap til HOL kapittel 9 og annet relevant lovverk
- Evner til å håndtere aggressiv og voldelig atferd
- Komfortabel med oppgaver som innebærer ivaretakelse av tjenestemottakers personlige hygiene
- Meget gode fremstillingsevner på norsk, muntlig og skriftlig (C1)
- Førerkort klasse B er et krav  

Personlige egenskaper:
- Interesse for å jobbe ut ifra prinsipper om anvendt atferdsanalyse
- Utvise ro, også under stressende betingelser
- Evne til å reflektere rundt bruk av tvang og makt i henhold til HOL Kap. 9
- Forstå viktigheten av relevant og presis dokumentasjon
- Være en lagspiller, men samtidig være selvdreven
- Være systemtro, men også videreutvikle tjenestene
- Være kreativ
- Ta ansvar for driften av dagtilbudet og ta en aktiv rolle i videreutvikling av dette  

Vi kan tilby:
- Sterkt faglig miljø med muligheter for deltakelse på spennende kompetansehevende tiltak som fagkvelder i tillegg til relevante kurs
- Grundig opplæring i bruk av HAVA sitt skadeavvergingssystem
- Mulighet for deltagelse på NAFO-seminar
- Arbeidstid mandag til fredag kl. 08.00-15.30
- Lønn etter avtale   

Interessert eller har du spørsmål? Ta kontakt med Bjørn Sandstrøm, Teamleder: 
bjorn@havainstituttet.no

Vi søker ferievikarer

Miljøterapeut og miljøarbeider
Frist: Snarest
Ansettelsesform: Vikariat
Antall stillinger: 4
Se annonse på Finn.no


Hava Omsorg søker miljøarbeidere og miljøterapeuter til å jobbe som vikar i sommerferien, og som tilkallingsvikarer gjennom resten av året. Vi ønsker trygge og selvstendige personer med kapasitet og ønske om å jobbe. Vi oppfordrer studenter innenfor helse- og sosialfag til å søke, da vi vil kunne gi deg en verdifull arbeidserfaring med fag i fokus.

I våre tjenester har vi fokus på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse, med aktiv veiledning i miljøet og kursing. Vi vektlegger personlig egnethet, og ser etter personer som er fleksible, utadvendte, og trives med å jobbe med ulike mennesker.

Vi gir tjenester til brukere som har omfattende bistandsbehov, og flere av våre tjenestemottakere har diagnoser innen autismespekteret, og/eller utviklingshemming. Noen av tiltakene har også vedtak etter Helse- og omsorgstjensteloven kap.9, og har 2:1 bemanning.

Avdelingene våre ligger blant annet i Nordre Follo, Oslo, Lillestrøm, og Vestby. Arbeidstiden vil variere ut ifra hvilken avdeling man er på, men det er mulighet for både medleverturnus og jobbing på dag/kveld.

Førerkort er nødvendig for å tiltre i stillingen.

Om HAVA Omsorg
HAVA Omsorg er en del av HAVA-konsernet som yter tjenester til personer med omfattende bistandsbehov. De fleste av våre brukere har diagnose innen autismespekteret og/eller utviklingshemming, og mange har vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap.9. Vi driver målrettet miljøarbeid og baserer vårt arbeid på anvendt atferdsanalyse.

Interessert eller har du spørsmål? Ta kontakt med Marie Karlsrud: 
marie@havainstituttet.no

Miljøterapeut til medleverstilling

Miljøterapeuter
Østlandet
Se annonse på Finn.no

Er du ute etter en faglig spennende stilling, med fleksibel turnus og en arbeidsplass du kan være med på å utvikle videre? HAVA Omsorg søker nye miljøterapeuter til våre omsorgsboliger.

HAVA Omsorg gir tjenester til brukere som har omfattende bistandsbehov, og flere av våre tjenestemottakere har diagnoser innen autismespekteret og/eller utviklingshemming. Flere har vedtak etter Helse- og omsorgstjensteloven kap.9, og 2:1 bemanning. Avdelingene våre ligger blant annet i Nordre Follo, Oslo, Lillestrøm og Vestby.

Vi har fokus på målrettet miljøarbeid, anvendt atferdsanalyse, relasjonsbygging og forebygging, og skadeavverging ved alvorlig utfordrende atferd. Vi er team sammensatt av 8-12 personer, med ulike erfaringer og utdanninger. En vaktperiode kan variere mellom ett til fire døgn, avhengig av brukers behov og ønske fra personalet. Vi har en fleksibel turnus, hvor vi etterstreber å tilrettelegge denne ut fra medarbeiderens ønsker.

Vi stiller høye krav til våre medarbeidere. Til gjengjeld ønsker vi å legge til rette for høy trivsel og kontinuerlig faglig utvikling. Vi vektlegger personlig egnethet når vi ansetter nye medarbeidere, og ser spesielt etter personer med tålmodighet, som er komfortable med å by på seg selv og som evner å se løsninger i krevende situasjoner.

I tillegg søker vi personer som:
- Kan håndtere et bredt spekter av oppgaver
- Er innstilt på å følge detaljerte faglige opplegg
- Er motivert til å motta opplæring, trening og veiledning. Og som evner å veilede andre i personalgruppen
- Trives med praktisk arbeid og fysisk aktivitet
- Er interessert i å investere i relasjonen med bruker, pårørende og kollegaer
- Har erfaring med Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

HAVA Omsorg kan tilby:
- Arbeid hver 4. helg
- Fleksibel medleverturnus
- Dyktige medarbeidere
- Godt faglig miljø og gode muligheter for faglig utvikling
- Spennende og variete oppgaver
- Samarbeid med spesialisthelsetjeneste og andre aktuelle aktører
- Trenerkurs i skadeavverging

Om arbeidsgiveren
HAVA Omsorg er en del av HAVA-konsernet som yter tjenester til personer med omfattende bistandsbehov. De fleste av våre brukere har diagnose innen autismespekteret og/eller utviklingshemming, og mange har vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap.9. Vi driver målrettet miljøarbeid og baserer vårt arbeid på anvendt atferdsanalyse.

Interessert eller har du spørsmål? Ta kontakt med Marie Karlsrud: 
marie@havainstituttet.no

Våre org. nummer
HAVA Omsorg 924 351 128
HAVA Kompetanse 928 458 733
HAVA Velferd 931 698 699