Helse, omsorg og utdanning

Våre tjenester

Vårt ønske er å bidra til kvalitetsheving innen tilrettelagte tjenester - til beste for brukere, ansatte, pårørende og samfunnet ellers.

Våre org. nummer
HAVA Omsorg 924 351 128
HAVA Kompetanse 928 458 733
HAVA Velferd 931 698 699