HJEM
/
VÅRE TJENESTER
/
MILJØARBEID SKOLE
Miljøarbeid i skole | HAVA KOMPETANSE

Utfordrende atferd, vegringsproblematikk og ufrivillig skolefravær

Vi samarbeider med alle typer skoler innenfor områdene utfordrende atferd, vegringsproblematikk og ufrivillig skolefravær.

Veiledning i skolemiljøet

Vårt team arbeider direkte og hands on i miljøet sammen med dere og eleven.

Målgruppe

Skoleelever med eller uten diagnose, men med behov for endring i skolehverdagen

Tilpasset omfang

Vi tilbyr tjenester i korte eller lengre oppdrag i ulikt omfang. Vi veileder og kurser også enkeltpersoner eller grupper.
For kurs, se kursoversikt.

Kurs og kompetanseoverføring

Kompetanseoverføring tilpasset det behovet og nivået hver enkelt skole trenger. Noen kursforløp er fastsatt med sertifiseringer, mens veiledning og enkeltkurs avtales individuelt.
Se kursoversikt.

Kontakt oss
Miljøarbeid i skole | HAVA KOMPETANSE

Våre tjenester

Vi tilbyr hands on veiledning i store og små omfang og kompetanseoverføring individuelt eller systemisk. Vi har også kurspakker og tilpasser kurs ut ifra behov.

Ufrivillig skolefravær
Utfordrende atferd
Autismespekteret/ADHD
Se alle tjenester
Du har kanskje spørsmål om

Miljøarbeid i skoler

Nyttig informasjon om våre tjenester og ekspertise innen miljøarbeid i skoler, med fokus på utfordrende atferd, vegringsproblematikk og ufrivillig skolefravær.

Hvilke skoler samarbeider dere med?
Hva bistår dere med?
Hva koster veiledning fra HAVA?
Hvilken formell og praktisk kompetanse har dere?
Bilde av Ole-Andre Hatlem, kursholder og veileder i HAVA
Kontakt oss

Ole André Hatlem

Vernepleier, spesialpedagog med spesialkompetanse innenfor autisme og utfordrende atferd, fra 20 års arbeid som blant annet lærer i Osloskolen. Ole har lang erfaring fra forebygging og håndtering av vold og trusler, samt arbeid med forebygging og miljøarbeid som reduserer eller fjerner voldelig og destruktiv atferd. I skolemiljøet veileder han personal i målrettet miljøarbeid hands on og han kurser personal individuelt eller i grupper med mål om varig kompetanseoverføring. I tillegg til sin formelle kompetanse er Ole også kurset og sertifisert innen ulike områder som:
·       Senior skadeavvergingsinstruktør. Har praktiskerfaring som HAVA-skadeavvergingstrener av personal og utvikling av skadeavverging i Osloskolen i over 10 år.
·       COS-P sertifisert som foreldrekursholder (Circle Of Security)
·       Sertifisert ART-trener (Aggression Replacement Training). Kurset Oslo-ungdom i sinnemestring og alternativer til aggressiv atferd.
·       Kurset i TBO (Traume Bevisst Omsorg).
·       Kursholder og foredragsholder innen en rekke tema som for eksempel motivasjon, systematisk tilrettelegging, etablering av varig endring, håndtering av vold og trusler o.s.v. Se mer utfyllende oversikt på våre kurssider.

kompetanse@havainstituttet.no

+47 984 06 242

Våre org. nummer
HAVA Omsorg 924 351 128
HAVA Kompetanse 928 458 733
HAVA Velferd 931 698 699