Vi tilbyR KHOL Kap. 9 dagskurs. Dette kurset gjennomgår de viktigste paragrafene i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kap.9

Åpent dagskurs | KHOL Kap.9

Tvang og makt, KHOL Kap. 9

 

Kurset vil gi deltakerne en bevisstgjøring av de etiske, juridiske og faglige rammene rundt bruk av tvang og makt overfor personer med diagnosen psykisk utviklingshemming. Kurset er teoretisk og deltakerne vil få utstedet kursbevis. 

 

Kurset egner seg for alle som arbeider med tjenestemottakere der det er fattet vedtak etter KHOL kap.9.

 

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakeren:

  • Kjenne til bakgrunnen for kapittel 9 og hvorfor vi har en særlov
  • Kjenne til formålet med loven
  • Kjenne til roller og ansvarsfordeling i arbeidet med kapittel 9
  • Kunne beskrive hva som menes med tvang og makt
  • Kunne beskrive og gi eksempler på vesentlig skade
  • Kjenne til i hvilke situasjoner tvang og makt kan benyttes

 

Litt omkursholder:

Monica Vandbakker førsteamanuensis ved OsloMet og arbeider i tillegg som faglig veileder ved HAVA Kompetanse og Omsorg. Hun har lang erfaring med klinisk arbeid for den aktuelle brukergruppen og har tidligere arbeidet i spesialisthelsetjenesten ved Oslo Universitetssykehus. 

 

Påmelding til epost: kompetanse@havainstituttet.no eller her

Vi tilbyR KHOL Kap. 9 dagskurs. Dette kurset gjennomgår de viktigste paragrafene i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kap.9
Åpent dagskurs | KHOL Kap.9
Våre org. nummer
HAVA Omsorg 924 351 128
HAVA Kompetanse 928 458 733
HAVA Velferd 931 698 699