Omsorgsboliger

Utvikling og utfoldelse i trygge rammer.

Nyttig informasjon om omsorgsboliger

Hva gjør dere for å kunne levere gode tjenester?

Systematisk og individualisert tilnærming i alle ledd

HAVA Omsorg bygger tjenestene og kompetansen sin på et bredt praktisk og akademisk fundament. Dette gir seg utslag i hvilke personer vi ansetter, hvordan team bygges opp, hvordan tjenestemottakere og tjenesteytere matches, hva slags opplæring og veiledning som gis, hvordan vi forholder oss til risiko, hvilke strukturerings- og motivasjonssystem som brukes og hva slags grunnkompetanse som satses på.

Hva gjør HAVA Omsorgs tjenester gode?

Riktige personer, på rett plass, med en systematisk og individualisert tilnærming.

Hva er det som virkelig betyr noe for personen som mottar tjenesten? Det kan vi aldri være helt sikre på. Men delvis kan vi arbeide systematisk med å finne det ut, og delvis kan vi bygge på almene behov og ønsker - som vakre og funksjonelle omgivelser, meningsfulle aktiviteter, sosialt fellesskap, godt kosthold, utforskning av interesser, selvrealisering og trygghet.

Så hva er denne kompetansen som vises til?

Empirisk velfundert kompetanse med høy nytteverdi

Vi tenker den nødvendige kompetansen som hjørnene i en firkant. I det ene hjørnet er en databasert og metodisk tilnærming til dokumentasjon og endring som gjerne kalles målrettet miljøarbeid basert på anvendt atferdsanalyse. I det andre hjørnet sosial musikalitet og innlevelse. I det tredje hjørnet er all praktisk kompetanse som får hus, utstyr, biler og matlaging til å fungere som de skal. I det siste hjørnet er skadeavvergingskompetanse, som beskytter alle involverte ved kritiske hendelser.

Hvem yter HAVA Omsorg tjenester til?

Skreddersydde tilbud til personer med omfattende bistandsbehov

Vi bygger tilbudet opp rundt personer, ikke diagnoser. Likevel er det noen diagnoser og historikker som peker seg ut.  En vanlig bakgrunn for mange av dem vi yter tjenester til er psykisk utviklingshemming, autismespekterforstyrrelse, historikk med alvorlig utfordrende atferd, eller en kombinasjon av disse.

Heldøgns oppfølging

Vi påtar oss oppdrag der vi står for alle vesentlige sider av omsorgstilbudet rundt en person.

Tilbudet bygges opp rundt brukeren, det er ikke brukeren som skal passe inn i tilbudet. Teamet håndplukkes, og det faglige opplegget sys med skreddersøm. Vi legger også vekt på at selve boligens utforming og beliggenhet skal passe med brukerens preferanser og interesser, der boliganskaffelse er en del av oppdraget.

Vi legger vekt på godt samarbeid med oppdragsgiver, verge, spesialisthelsetjeneste og pårørende i utføring av alle oppdrag.

Tilbakemeldinger

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

Kontakt oss

Noe du lurer på? Fyll ut kontaktskjemaet eller ta kontakt med vår kontaktperson for omsorgsboliger.

Karl Kristian Indreeide

Daglig leder

Ole Andre Hatlem

Seniorinstruktør og veileder
Takk for din henvendelse om omsorgsboliger.
Vi kontakter deg snart.
Oops! Something went wrong while submitting the form.