Miljøarbeid i skole

Vi samarbeider med alle type skoler, både med utfordrende atferd og vegringsproblematikk

Nyttig informasjon om miljøarbeid i skole

Hvilke skoler samarbeider dere med?

Vi samarbeider med alle typer skoler, private eller offentlige i alle trinn.

Vi veileder også på spesialskoler og har lang erfaring fra arbeid med barn og unge med diagnoser. Der hvor hovedproblemet er at barnet ikke går på skole, samarbeider vi på tvers av arenaer for å øke skoledeltagelse ved å jobbe med blant annet motivasjon og stressreduksjon. Noen skoler jobber vi med over tid, mens andre prosjekter utføres intensivt i kortere perioder. Slike tilpasninger gjøres individuelt ut ifra hva vi og hver enkelt skole blir enige om. Overganger mellom skoler er en kjent problematikk hvor vi ofte bistår i arbeidet med å overføre vellykkede strategier fra en arena til den andre. Det kan være veiledning i praktisk miljøarbeid eller overføring av metodikk eller struktureringsverktøy.

Hva koster veiledning fra ambulerende team?

Individuelle tilbud ut ifra ønsker og meldt behov.

Vi har ingen fast timepris eller dagspris ettersom vi ennå ikke har hatt to like oppdrag. Alle som henvender seg til oss og som ønsker det, får et individuelt tilbud ut ifra ønsker, meldt behov og eventuelt en kort observasjon fra vår side. Vi kommer gjerne til dere for en uforpliktende prat og kort observasjon uten kostnad, slik at vi sammen kan se etter muligheter for et videre samarbeid.

Hva bistår dere med?

Utfordrende atferd og vegringsproblematikk

Vi har lang erfaring og gode resultater i oppdrag som dreier seg om utfordrende atferd og vegringsproblematikk. Ofte ser vi at det er en kombinasjon av ulik problematikk som kan gå på tvers av arenaer. I enkelte oppdrag jobber vi på tvers, mens andre oppdrag handler om å løse problemer på en spesifikk arena som skole.De elevene vi jobber med har ofte en diagnose eller kontakt med instanser som for eksempel barnevern og/eller BUP. Hvor tydelig problemet eller årsaken er varierer og vi bistår i kartlegging og konkretisering av våre observasjoner gjennom samhandling.Vi jobber med eleven i miljøet sammen med skolens personal, slik at man sammen kan drive endringsskapende arbeid som skolen selv kan videreføre med ønsket resultat.I de tilfeller hvor skolen selv ikke ser det forsvarlig å utføre undervisningsarbeidet, kan vi i en overgangsperiode overta samhandlingen med eleven for å gradvis tilbakeføre eleven basert på økt mestring

Hvilken formell og praktisk kompetanse har dere?

Hvem som utfører hva i hvert enkelt oppdrag bestemmes på bakgrunn av rapportert problematikk og kartlagt behov.

Vi har spesialpedagog, vernepleier, barnevernspedagog og personal som er kurset i ACT (Acceptance and Commitment Therapi) og ART-trenere (Aggression Replacement Training) i vårt team. Vi har lang erfaring med tidligere jobber, blant annet i barnehage, skole, omsorgsboliger, avlastingstjenester og barnevernsinstitusjoner. Alle i vårt team har erfaring i arbeid med barn og unge som «kan, men ikke vil» og de som utfordrer omgivelsene på en måte som overgår de problemstillinger en vanligvis står ovenfor.

Kan dere bistå med håndtering av utagering/vold?

Ja. Vi jobber alltid forebyggende med mål om å kraftig redusere eller fjerne atferd som kan påføre skade hos andre, seg selv eller materielle skader av betydning.

Det er ikke alltid forebygging er tilstrekkelig, og man erfarer at det allikevel oppstår episoder som fører til skade. Våre veiledere er trent i å fysisk hindre skade på en skånsom og minst mulig inngripende måte dersom det oppstår en nødssituasjon. Vi kan også trene personalgrupper i skadeavverging. Se havakompetanse.no for kursoversikt.

Hands on i skolemiljøet

Veiledning utfører vi ved å være hands on i skolemiljøet med den eleven det gjelder, med formål om å finne tilpasset og hensiktsmessig miljøarbeid som skolen viderefører. I oppstarten av et slik arbeid er det viktig å etablere en relasjon basert på elvens interesser og initiativ, samtidig som vi kartlegger hva eleven lykkes med og hva som er utfordringene.

Noen ganger kan problematikken være innlysende og tydelig, og vi kan igangsette endringsarbeid umiddelbart. Andre ganger trenger man en kartlegging i forkant, slik at vi i HAVA og skolen kan få et tydeligere bilde av situasjonen for utarbeidelse av felles mål og metoder.

Tilbakemeldinger

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

Kontakt oss

Noe du lurer på? Fyll ut kontaktskjemaet eller ta kontakt med vår kontaktperson for miljøarbeid i skole.

Ole André Hatlem

Vernepleier og spesialpedagog
20 års erfaring fra miljøarbeid i skolen,
blant annet som lærer på
Nordvoll skole og autismesenter

Ole Andre Hatlem

Seniorinstruktør og veileder
Takk for din henvendelse om miljøarbeid i skole.
Vi kontakter deg snart.
Oops! Something went wrong while submitting the form.