Fagkveld med Dr. Iver Iversen

Fagkveld med Dr. Iver Iversen

February 8, 2023

Hava Kompetanse har nettopp begynt å arrangere interne fagkvelder der vi inviterer personal fra Hava Omsorg. Til den første samlingen fikk vi besøk av Dr. Iversen, professor Emeritus ved University of North Florida, Jacksonville.

Presentasjonen "many faces of reinforcement" demonstrerte flere atferdsprosesser knyttet opp mot forsterkning. Resultatene fra studiene viste til gode motargumenter til de innvendinger vi ofte møter på - både innenfor vårt eget praksisfelt men også fra andre profesjoner. Med diskusjoner fikk vi videre trukket paralleller til egne erfaringer i vårt arbeid med å hjelpe mennesker med bistandsbehov.

Vi takker Dr. Iversen for besøket!

Faglig påfyll og case studies

Artikler om Ambulerende tjenester

Ambulerende tjenester 101
Hvordan vi leverer ambulerende tjenester
Fagkveld med Dr. Iver Iversen
Fagkveld med Dr. Iver Iversen
Våre org. nummer
HAVA Omsorg 924 351 128
HAVA Kompetanse 928 458 733
HAVA Velferd 931 698 699