Ambulerende tjenester

Tilbyr tjenester som veiledning og oppfølgning i skole, familie og avlastning i hjemmet.Nyttig informasjon om ambulerende tjenester

Ungdom med atferdsutfordringer

Vi arbeider med barn og unge som med stort behov for hjelp men som motsetter seg hjelpeapparatet. Dette kan blant annet omhandle vegringsproblematikk, relasjonsproblematikk, utfordrende atferd eller kriminalitet. De vi bistår har ofte blitt diagnostisert med en eller flere diagnoser eller er under utredning. Men vi har også erfaring fra arbeid hvor det er et hjelpebehov som ikke har en forklaring i diagnose, men kanskje heller handler om miljø og utfordringer som eskalerer.

Tjenester direkte i miljøet

Våre tjenester inkluderer blant annet foreldre- og familieveiledning i hjemmet, veiledning av personal i skolen, omsorgsboliger eller lignende. Vi tilbyr også avlastningstjenester i og utenfor hjem.

Typiske problemstillinger vi blir kontaktet for

I de tilfeller hvor det er et åpenbart behov for hjelp, men den som får det motsetter seg det kan det være vanskelig å finne en tilnærming som gir adgang til å starte arbeidet. Mange tilnærminger har vært prøvd og noen har kanskje lykkes mer enn andre, men utviklingen kan ha stoppet opp, eller gått i feil retning. Når vi jobber med slike tilfeller ser vi at det er essensielt for oss å skreddersy en tilnærming og et opplegg som baserer seg på høy grad av relasjonsetablering, samarbeid med aktuelle arenaer, tett samarbeid med familie og/eller nærpersoner og en fleksibilitet hos oss og i miljøet som bidrar til utvikling.

Skreddersydd tilnærming i hvert enkelt sak

Uavhengig problemstilling er vi opptatt av å finne løsninger slik at folk får det bedre og at tjenestene vi tilbyr faktisk virker. Dette krever individuell tilrettelegging og tenking utenfor boksen. Vi er ikke fastlåst til én ideologi eller én bestemt tilnærming, men skreddersyr heller veiledning og miljøarbeid som er gode for både bruker og nærpersoner i de aktuelle sakene. Arbeidet foregår typisk i faser med fokus på overføring av ferdigheter til for eksempel personal eller familie.

Samarbeid med andre instanser

For å oppnå ønskede resultater erfarer vi at det er viktig å ha tett samarbeid med flere nøkkelpersoner i nettverket til barnet eller ungdommen. Vi legger ett stort fokus på å involvere aktuelle parter og har bred erfaring med samarbeid med instanser og etater som Utdanningsetaten, PPT, BUP, barnevernstjenesten, politiet, utekontakten, kommunale velferdsetater og øvrige interesseorganisasjoner.

Ambulerende tjenester

Vi påtar oss oppdrag på de fleste arenaer, med forskjellige tidshorisonter og medvarierende tidsbruk. Problematikk som vi typisk involveres i er skolevegring, vegring mot å motta helse- og sosialtjenester, samhandlingsvansker eller utfordrende atferd, på skolen eller i hjemmet.

Det ambulerende teamet innleder oppdragene sine med en kartlegging, som skal resultere i en vurdering av hva som bør gjøres. Deretter følger en fase med tett oppfølging av personen selv, og også av personene og «systemene» rundt personen. Målet vil alltid være å følge opp alle parter på en slik måte at ikke bare de akutte utfordringene løses, men at framtiden ser lysere ut for alle.

Tilbakemeldinger

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare."

Name Surname

Position, Company name

Kontakt oss

Noe du lurer på? Fyll ut kontaktskjemaet eller ta kontakt med vår kontaktperson for ambulerende tjenester

Are Molund

Barnevernspedagog

Ole Andre Hatlem

Seniorinstruktør og veileder
Takk for din henvendelse om ambulerende tjenester.
Vi kontakter deg snart.
Oops! Something went wrong while submitting the form.